Lirik Lagu Sunda Jang

Post a Comment

 

Jang, …Hirup teh teu gampang
Teu cukup ku dipikiran
Bari kudu dilakonan
Jang,....Jalan kahirupan
Heunteu sapanjang na datar
Aya mudun jeung tanjakan

Kudu sabar dina kurang
Ulah neupak dada beunghar
Salawasna kudu syukur
Eling ka nu Maha Agung
Kade hidep bisi kufur


Jang,...Cing jadi jalma hade
Cing jadi jelema gede
Beunghar harta jembar hate
Jang,...Hidep cing ngajalma
Turut parentah agama
Ulah jauh ti ulama

Nyobat sareng ahli tobat
Dalit sareng para kiyai
Hirup keuna ku owah gingsir
Ngarah aya anu ngageuing
Mangsa lengkah ninggang salah

Cing pinter tur bener
Cing jujur ton bohong
Ulah nganyeurikeun batur
Ngarah hirup loba dulur

Raksa ucap langkah
Tekad jeung tabe'at
Ngarah pinanggih bagja
Salamet dunia akherat

Jang...Jang…
Cing jadi jalma sholeh
Jang…. Jang…

Related Posts

Post a Comment

Subscribe Our Newsletter